84ansknapp2Läs mer om den process vi går igenom med dig som kund.

 

* Ide

Allting börjar med en idé. Orsaken till en idé kan vara många.

–        Måste byta lokal för att sänka hyrorna

–        Renovera en lokal pga. ålder

–        Möblera om en lokal för att mer anpassa sig till branschen

–        Etc.

* Förstudie

En förstudie inleds av 84:ans. I förstudien väger vi för- och nackdelar med en eventuell ommöblering. Vi tar även fram förslag på hur det skall utföras, tid samt kostnadsförslag. Resultatet av en förstudie är antingen att vi går vidare med en ommöblering eller inte alls.

* Projektering

Förstudien blir nu en del av själva projektet. Vi bildar en projektgrupp som består av:

–        Projektledare

–        Koordinator (ofta agerar projektledaren som en koordinator)

–        Resurser (som har olika ansvar)

Det första vi gör är att vi spikar en projekttidsplan som visar när det skall vara klart. Under resans gång så har vi checkpoints eller milstolpar. För att kunna passera en checkpoint måste vi ha utfört ett visst arbete.

–        Samordning

–        Beställning av inredning

–        Tillverkning

–        Montage

* Godkännande

När monteringen är klar får vi ett godkännande av dig som kund

* Överlämning

En överlämning av projektet sker efter ett godkännande